GEOstat

 

monitoring a diagnostika

 

projektovanie  stavieb

 

posudky a expertízy

 

prieskumné práce

 

historické stavby

 

sanácie havarijných stavov

 

haly – skelety – veže – mosty – tunely

 

navrhovanie a výpočty nosných konštrukcií

 

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

 

web:  www.geostat.szm.com  - (táto stránka - v núdzovom režime)

 

link:  www.sdg.szm.com  - projektový koordinátor  (pre Slovensko)

 

www.geostat.com  - centrála  (Kanada)

www.solexperts.ch  - centrála  (Švajčiarsko)

www.geoexperts.sk  - centrála  (Slovensko)

www.ngi.no & www.ngu.no - centrály  (Nórsko)